Thành phố Nam Định là đô thị loại I trực thuộc tỉnh, là trung tâm văn hóa, giáo dục, khoa học, kinh tế, chính trị... của tỉnh Nam Định với tổng diện tích tự nhiên 46,4 km² (chiếm 2,8% tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh). Thành phố Nam Định được đầu tư, phát triển theo Quyết định 109/2006/QĐ-TTg ngày 19/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng thành phố Nam Định trở thành Trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng. Công nghiệp trong vùng phát triển rất nhanh với sự thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp Hoà Xá, Mỹ Trung và cụm công nghiệp An Xá, đóng vai trò đầu tàu kích thích và tạo điều kiện cho sản xuất tiểu thủ công nghiệp và làng nghề ở các huyện phát triển. Hoạt động dịch vụ tương đối đa dạng, từng bước mở rộng về quy mô và nâng cao chất lượng theo hướng trung tâm vùng trong một số lĩnh vực như: tài chính, ngân hàng, giáo dục - đào tạo, y tế, thể dục thể thao… Cơ sở hạ tầng đô thị tiếp tục được đầu tư, đã và đang thực hiện một số dự án quan trọng: Cải tạo, nâng cấp hạ tầng các khu dân cư thu nhập thấp, đường vành đai nối Quốc lộ 10, 21 và cầu vượt sông Đào, tuyến đường bộ mới Nam Định - Phủ Lý, Bệnh viện 700 giường, Bệnh viện Thành phố, Bảo tàng Nam Định… Xây dựng và triển khai các đề án phát triển các lĩnh vực kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, quy hoạch xây dựng chung…


Tin tức khác: