Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
Số/Ký hiệu: 218/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành: 26/12/2013
Ngày có hiệu lực: 15/02/2014
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Phân loại: Nghị định

Xem thêm

Nghị định số 210/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
Số/Ký hiệu: 210/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành: 19/12/2013
Ngày có hiệu lực: 10/02/2014
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu: Về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Phân loại: Nghị định

Xem thêm

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ
Số/Ký hiệu 43/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 15/05/2014
Ngày có hiệu lực 01/07/2014
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định

Xem thêm

Nghị định số 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về giá đất
Số/Ký hiệu 44/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 15/05/2014
Ngày có hiệu lực 01/07/2014
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Quy định về giá đất
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định

Xem thêm

Nghị định số 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
Số/Ký hiệu 46/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 15/05/2014
Ngày có hiệu lực 01/07/2014
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định

Xem thêm

Nghị định 87/2010/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu
Số ký hiệu 87/2010/NĐ-CP
Tên văn bản Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu
Ngày ban hành 13/08/2010
Ngày hiệu lực 01/10/2010
Loại văn bản Nghị định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng   Thủ tướng 

Xem thêm

w

Xem thêm

1 2 3 4