w

Xem thêm

w

Xem thêm

Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội
Số/Ký hiệu: 67/2014/QH13
Ngày ban hành: 26/11/2014
Ngày có hiệu lực: 01/07/2015
Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Trích yếu: LUẬT ĐẦU TƯ
Cơ quan ban hành Quốc hội
Phân loại: Luật

Xem thêm

Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
Số/Ký hiệu 118/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 12/11/2015
Ngày có hiệu lực 27/12/2015
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định

Xem thêm

Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tưu quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam;
Số/Ký hiệu 16/2015/TT-BKHĐT
Ngày ban hành 18/11/2015
Người ký Bùi Quang Vinh
Trích yếu Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam
Cơ quan ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Phân loại Thông tư

Xem thêm