Thứ tư, Ngày 10 / 04 / 2019

Công bố tiêu chí và thông báo mời gọi nhà đầu tư tham gia lựa chọn hồ sơ đề xuất dự án xây dựng khu xử lý rác thải tại xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc

(Nội dung chi tiết xem văn bản đính kèm)