Thứ hai, Ngày 10 / 07 / 2017

Trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Nhà đầu tư thực hiện dự án sản xuất hàng may mặc xuất khẩu

Ngày 23/6/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư sản xuất hàng may mặc xuất khẩu (theo hình thức BCC)    


Đồng chí Trần Anh Dũng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trao giấy Chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư

   
Một số nội dung của dự án:

1. Tên dự án đầu tư: HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH ĐỂ SẢN XUẤT HÀNG MAY MẶC XUẤT KHẨU TẠI XÃ YÊN THỌ, HUYỆN Ý YÊN

2. Mục tiêu dự án: Sản xuất hàng may mặc xuất khẩu

3. Quy mô dự án: Nhà xưởng kết cấu khung thép có diện tích 4.500 m2bao gồm văn phòng điều hành, khu vực sản xuất, khu vực để vật liệu, khu vực để thành phẩm; Sản lượng ước tính đạt khoảng 600.000 sản phẩm/năm sản xuất ổn định

4. Địa điểm thực hiện dự án: Thôn Đông Hưng, xã Yên Thọ, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

5. Diện tích đất sử dụng: 7.350 m2

6. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 26.134.640.000 đồng (Hai mươi sáu tỷ một trăm ba mươi bốn triệu sáu trăm bốn mươi nghìn đồng) tương đương 1.156.400 USD (Một triệu một trăm năm mươi sáu  nghìn bốn trăm đô la Mỹ).

Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án là: 1.156.400 USD (Một triệu một trăm năm mươi sáu nghìn bốn trăm đô la Mỹ) chiếm 100%.

Giá trị, tỷ lệ, phương thức góp vốn như sau: Công ty TNHH Youngs FNC góp 294.900 USD bằng tiền mặt, chiếm 25,5% vốn góp. Ông Gil ShinYoung góp 294.900 USD bằng tiền mặt, chiếm 25,5% vốn góp. Công ty TNHH May Long Mã, Nhũ Sơn góp 105.100 USD bằng tiền mặt, chiếm 9,09% vốn góp. Ông Ma Shaohai góp 105.100 USD bằng tiền mặt, chiếm 9,09% vốn góp. Công ty TNHH DT Ý Yên góp 356.400 USD bằng nhà xưởng, chiếm 30,82% vốn góp. Toàn bộ vốn góp được các nhà đầu tư thực hiện góp trong tháng 6/2017.

7. Thời hạn hoạt động của dự án: 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

8. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư:

- Lắp đặt máy móc thiết bị, chạy thử: Tháng 7/2017.

- Chính thức đi vào hoạt động: Tháng 8/2017.