Bản đồ chỉ dẫn

Thông tin liên hệ

Văn phòng UBND tỉnh Nam Định

Địa chỉ: 57 Vị Hoàng - TP Nam Định - Tỉnh Nam Định

Số điện thoại: (+84) 228.3.666.669 - Fax: (+84) 228.3.666.669

Email: xtdtnamdinh@gmail.com


Gửi ý kiến