Khu công nghiệp Hòa Xá
 KHU CÔNG NGHIỆP HÒA XÁ

Được thành lập theo văn bản số 1345/CP-CN ngày 03/10/2003 của Thủ tướng Chính phủ
Hiện trạng: Đã đầu tư xây dựng hạ tầng và đi vào hoạt động.
Chủ dầu tư: Công ty Phát triển và Khai thác Hạ tầng khu công nghiệp
Địa chỉ giao dịch: Đường Phạm Ngũ Lão, Khu công nghiệp hòa xá, thành phố nam định
ĐT: 0228.3676.151
Fax: 0228.3676.151
Email: Kcnhoaxa@gmail.com 
Vị trí: Xã Lộc Hòa, xã Mỹ Xá - Thành phố Nam Định
Tổng vốn đầu tư: 472 tỷ VND
Diện tích: 300 ha
Quy hoạch chi tiết của KCN Hòa Xá được UBND tỉnh Nam Định phê duyệt, điều chỉnh tại quyết định số 1131/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2008
Hạ tầng kỹ thuật:
-   Khu công nghiệp đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật và xã hội đồng bộ
-   Hệ thống cấp điện: có đường điện 110KV và 220KV
-   Hệ thống thoát nước thải: đã được xây dựng đồng bộ với các tuyến cống thu gom dọc theo các tuyến đường giao thông, dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung của KCN để xử lý đạt loại A QCVN 40:2001/BTNMT trước khi thải ra môi trường.

Ảnh đại diện + Bản đồ quy hoạch

Xem thêm

Khu công nghiệp Mỹ Trung
KHU CÔNG NGHIỆP MỸ TRUNG

Được thành lập theo văn bản số 1713/TTg-CN ngày 25/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ
Hiện trạng: Đã đầu tư xây dựng hạ tầng và đi vào hoạt động.
Chủ dầu tư: Công ty CP Công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh
Địa chỉ giao dịch: Km 102 + 180 quốc lộ 10 phường Lộc Hạ- thành phố Nam Định
ĐT: 0228.3819.025
Fax: 0228.3819.026
Email: hashinco@yahoomail.com.vn
Vị trí: xã Mỹ Trung-Huyện Mỹ Lộc và Phường Lộc Hạ - Thành phố Nam Định
Tổng vốn đầu tư:  274,3 tỷ VND
Diện tích: 150ha
Quy hoạch chi tiết của KCN này được UBND tỉnh 
Nam Định phê duyệt, điều chỉnh tại quyết định số 3040/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2010
Hạ tầng kỹ thuật:
-         Khu công nghiệp đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật và xã hội đồng bộ
-         Hệ thống cấp điện: có đường điện 110Kw và 220v
-         Hệ thống thoát nước thải: đã được xây dựng đồng bộ với các tuyến cống thu gom dọc theo các tuyến đường giao thông, dẫn về trạm xử lý nước thait tập trung của KCN để sử lý đạt loại A QCVN 40:2001/BTNMT trước khi thải ra môi trường

Xem thêm

Khu công nghiệp Bảo Minh
 KHU CÔNG NGHIỆP BẢO MINH

Nằm trong quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 đã được thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006
Hiện trạng: Đã đầu tư xây dựng hạ tầng và đi vào hoạt động.
Chủ dầu tư: Công ty cổ phần đầu tư Vinatex
Địa chỉ giao dịch: Lô L1, đường D1, KCN Bảo Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
ĐT: 0350.3671.586
Fax: 0350.3671587
Email: Vinatexinves@gmail.com
Website: BaominhIP.com.vn
Tổng vốn đầu tư: 264 tỷ VND
Vị trí: Xã Liên Bảo, Liên Minh, Kim Thái – Huyện Vụ Bản-NĐ
Diện tích: 150 ha
Quy hoạch chi tiết của KCN này được UBND tỉnh Nam Định phê duyệt, điều chỉnh tại quyết định số 1490/QĐ-UBND ngày 16/9/2013
Hạ tầng kỹ thuật:
-         Khu công nghiệp đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật và xã hội đồng bộ
-         Hệ thống cấp điện: có đường điện 110Kw và 220v
Hệ thống thoát nước thải: đã được xây dựng đồng bộ với các tuyến cống thu gom dọc theo các tuyến đường giao thông, dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung của KCN để xử lý đạt loại A QCVN 40:2001/BTNMT trước khi thải ra môi trường.

Ảnh đại diện+bản đồ quy hoạch

Xem thêm

Khu công nghiệp Dệt May Rạng Đông
KHU CÔNG NGHIỆP DỆT MAY RẠNG ĐÔNG
Được phê duyệt quy hoạch chung theo Quyết định số 1208/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 của  UBND tỉnh Nam Định
 
Chủ đầu tư: Công ty CP đầu tư Vinatex (Theo Quyết định số 2188/QĐ-UBND ngày 27/11/2014 của UBND tỉnh Nam Định)
Hiện trạng: Giai đoạn đầu tư xây dựng
Diện tích: 519,6 ha 
Đất công nghiệp: 322,41 ha
Địa điểm: Thị trấn Rạng Đông- Huyện Nghĩa Hưng

Xem thêm

Khu công nghiệp Hồng Tiến
 KHU CÔNG NGHIỆP HỒNG TIẾN

Nằm trong quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 đã được thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006
Hiện trạng: Chưa đầu tư xây dựng hạ tầng
Vị trí: Xã Yên Hồng, Yên Tiến, -Huyện Ý Yên- Tỉnh Nam Định
Diện tích: 150ha
Quy hoạch chi tiết của KCN này được UBND tỉnh Nam Định phê duyệt, điều chỉnh tại quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 10/01/2008

Xem thêm

Khu công nghiệp Mỹ Thuận
 KHU CÔNG NGHIỆP MỸ THUẬN 
Nằm trong quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 đã được thủ tướng Chính phủ chấp thuận tại văn bản số 1910/TTg-KTN ngày 10/11/2008
Hiện trạng: Chưa đầu tư xây dựng hạ tầng
Vị trí: Xã Mỹ Thuận, Mỹ Thịnh Huyện Mỹ Lộc và xã Hiển Khánh Huyện Vụ Bản  
Diện tích: 113,72ha 
Quy hoạch chi tiết của KCN này được UBND tỉnh Nam Định phê duyệt, điều chỉnh tại quyết định số 1429\QĐ-UBND ngày 22/8/2011

Xem thêm

Khu công nghiệp Trung Thành
 KHU CÔNG NGHIỆP TRUNG THÀNH
Nằm trong quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 đã được thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006
Hiện trạng: Chưa đầu tư xây dựng hạ tầng
Vị trí: Xã Yên Trung, Yên Thành-Huyện Ý Yên- Tỉnh Nam Định
Diện tích: 200ha


Ảnh đại diện+bản đồ quy hoạch

 

Xem thêm

Khu công nghiệp Xuân Kiên
 KHU CÔNG NGHIỆP XUÂN KIÊN 
Nằm trong quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 đã được thủ tướng Chính phủ chấp thuận tại văn bản số 1910/TTg-KTN ngày 10/11/2008 
Hiện trạng: Chưa đầu tư xây dựng hạ tầng
Diện tích theo VB 2343 ngày 24/11/2014: 200 ha

Xem thêm

Khu công nghiệp Việt Hải
 KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT HẢI 
Nằm trong quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 đã được thủ tướng Chính phủ chấp thuận tại văn bản số 1910/TTg-KTN ngày 10/11/2008 
Hiện trạng: Chưa đầu tư xây dựng hạ tầng 
Diện tích theo  VB 2343 ngày 24/11/2014 (ha): 100

Xem thêm