KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT HẢI 
Nằm trong quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 đã được thủ tướng Chính phủ chấp thuận tại văn bản số 1910/TTg-KTN ngày 10/11/2008 
Hiện trạng: Chưa đầu tư xây dựng hạ tầng 
Diện tích theo  VB 2343 ngày 24/11/2014 (ha): 100

Tin tức khác:

Xem thêm>>