KHU CÔNG NGHIỆP TRUNG THÀNH
Nằm trong quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 đã được thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006
Hiện trạng: Chưa đầu tư xây dựng hạ tầng
Vị trí: Xã Yên Trung, Yên Thành-Huyện Ý Yên- Tỉnh Nam Định
Diện tích: 200ha


Ảnh đại diện+bản đồ quy hoạch

 

Tin tức khác:

Xem thêm>>