KHU CÔNG NGHIỆP DỆT MAY RẠNG ĐÔNG
Được phê duyệt quy hoạch chung theo Quyết định số 1208/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 của  UBND tỉnh Nam Định
 
Chủ đầu tư: Công ty CP đầu tư Vinatex (Theo Quyết định số 2188/QĐ-UBND ngày 27/11/2014 của UBND tỉnh Nam Định)
Hiện trạng: Giai đoạn đầu tư xây dựng
Diện tích: 519,6 ha 
Đất công nghiệp: 322,41 ha
Địa điểm: Thị trấn Rạng Đông- Huyện Nghĩa Hưng

Tin tức khác:

Xem thêm>>