KHU CÔNG NGHIỆP MỸ THUẬN 
Nằm trong quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 đã được thủ tướng Chính phủ chấp thuận tại văn bản số 1910/TTg-KTN ngày 10/11/2008
Hiện trạng: Chưa đầu tư xây dựng hạ tầng
Vị trí: Xã Mỹ Thuận, Mỹ Thịnh Huyện Mỹ Lộc và xã Hiển Khánh Huyện Vụ Bản  
Diện tích: 113,72ha 
Quy hoạch chi tiết của KCN này được UBND tỉnh Nam Định phê duyệt, điều chỉnh tại quyết định số 1429\QĐ-UBND ngày 22/8/2011

Tin tức khác:

Xem thêm>>