KHU CÔNG NGHIỆP HỒNG TIẾN

Nằm trong quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 đã được thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006
Hiện trạng: Chưa đầu tư xây dựng hạ tầng
Vị trí: Xã Yên Hồng, Yên Tiến, -Huyện Ý Yên- Tỉnh Nam Định
Diện tích: 150ha
Quy hoạch chi tiết của KCN này được UBND tỉnh Nam Định phê duyệt, điều chỉnh tại quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 10/01/2008

Tin tức khác:

Xem thêm>>