KHU CÔNG NGHIỆP BẢO MINH

Nằm trong quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 đã được thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006
Hiện trạng: Đã đầu tư xây dựng hạ tầng và đi vào hoạt động.
Chủ dầu tư: Công ty cổ phần đầu tư Vinatex
Địa chỉ giao dịch: Lô L1, đường D1, KCN Bảo Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
ĐT: 0350.3671.586
Fax: 0350.3671587
Email: Vinatexinves@gmail.com
Website: BaominhIP.com.vn
Tổng vốn đầu tư: 264 tỷ VND
Vị trí: Xã Liên Bảo, Liên Minh, Kim Thái – Huyện Vụ Bản-NĐ
Diện tích: 150 ha
Quy hoạch chi tiết của KCN này được UBND tỉnh Nam Định phê duyệt, điều chỉnh tại quyết định số 1490/QĐ-UBND ngày 16/9/2013
Hạ tầng kỹ thuật:
-         Khu công nghiệp đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật và xã hội đồng bộ
-         Hệ thống cấp điện: có đường điện 110Kw và 220v
Hệ thống thoát nước thải: đã được xây dựng đồng bộ với các tuyến cống thu gom dọc theo các tuyến đường giao thông, dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung của KCN để xử lý đạt loại A QCVN 40:2001/BTNMT trước khi thải ra môi trường.

Ảnh đại diện+bản đồ quy hoạch

Tin tức khác:

Xem thêm>>