KHU CÔNG NGHIỆP MỸ TRUNG

Được thành lập theo văn bản số 1713/TTg-CN ngày 25/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ
Hiện trạng: Đã đầu tư xây dựng hạ tầng và đi vào hoạt động.
Chủ dầu tư: Công ty CP Công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh
Địa chỉ giao dịch: Km 102 + 180 quốc lộ 10 phường Lộc Hạ- thành phố Nam Định
ĐT: 0228.3819.025
Fax: 0228.3819.026
Email: hashinco@yahoomail.com.vn
Vị trí: xã Mỹ Trung-Huyện Mỹ Lộc và Phường Lộc Hạ - Thành phố Nam Định
Tổng vốn đầu tư:  274,3 tỷ VND
Diện tích: 150ha
Quy hoạch chi tiết của KCN này được UBND tỉnh 
Nam Định phê duyệt, điều chỉnh tại quyết định số 3040/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2010
Hạ tầng kỹ thuật:
-         Khu công nghiệp đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật và xã hội đồng bộ
-         Hệ thống cấp điện: có đường điện 110Kw và 220v
-         Hệ thống thoát nước thải: đã được xây dựng đồng bộ với các tuyến cống thu gom dọc theo các tuyến đường giao thông, dẫn về trạm xử lý nước thait tập trung của KCN để sử lý đạt loại A QCVN 40:2001/BTNMT trước khi thải ra môi trường

Tin tức khác:

Xem thêm>>