Thứ ba, Ngày 05 / 05 / 2020

PCI 2019: Nam Định tăng 2 bậc (xếp hạng thứ 33/63 tỉnh, thành phố)

 Ngày 05/5/2020, VCCI đã tổ chức lễ công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2019 (trực tuyến)