Thứ ba, Ngày 08 / 10 / 2019

Công bố quyết định thành lập và khai trương Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Công bố quyết định thành lập và khai trương Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

Ngày 30/9/2019, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập và khai trương Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Đình Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.


Ảnh: Đ/c Phạm Đình Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu
và trao Quyết định thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
Ảnh: Đ/c Chu Thị Hồng Loan - Giám đốc Trung tâm PVHCC tỉnh phát biểu nhận nhiệm vụ
 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nam Định là đơn vị hành chính đặc thù, có con dấu, trụ sở riêng; chịu sự chỉ đạo, điều hành và quản lý trực tiếp của Văn phòng UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trung tâm có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 8, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23-4-2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, có chức năng hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết hoặc chuyển hồ sơ giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Trung tâm có Giám đốc là một Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh kiêm nhiệm và không quá 2 phó giám đốc là lãnh đạo cấp phòng thuộc Văn phòng UBND tỉnh. Về tổ chức bộ máy gồm: bộ phận hành chính - quản trị; bộ phận tổng hợp và giám sát giải quyết thủ tục hành chính; bộ phận hướng dẫn - hỗ trợ - tiếp nhận và trả kết quả. Trung tâm đi vào hoạt động từ ngày 1-7-2019.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham quan các bộ phận tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.
Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
tham quan các bộ phận tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. (Ảnh: PV Báo Nam Định)


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công khẩn trương ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng công chức, viên chức để thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận, chuyển hồ sơ đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính và trả kết quả cho tổ chức và công dân theo quy định; đồng thời chịu trách nhiệm giám sát, theo dõi, đôn đốc giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy trình và thời gian. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, từng bước nâng số lượng thủ tục hành chính ở mức độ 3, mức độ 4 được giải quyết qua Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Chủ động đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm khi cần thiết. Đồng chí cũng yêu cầu lãnh đạo, công chức, viên chức Trung tâm phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, học tập, rèn luyện để nâng cao năng lực công tác, phục vụ nhân dân, đảm bảo yêu cầu “chuyên nghiệp, công tâm, tận tình, chính xác, đúng hẹn”. Đồng chí cũng đề nghị các sở, ban, ngành của tỉnh phối hợp chặt chẽ với Trung tâm phục vụ hành chính công trong công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo phối hợp đồng bộ, thống nhất, hiệu quả để phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đi vào hoạt động sẽ mang lại hiệu quả xứng đáng với sự kỳ vọng của lãnh đạo tỉnh và sự mong đợi, tin tưởng của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, tạo ra sự đột phá trong cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính của tỉnh./.
(BBT Website VP UBND tỉnh)